Indeling bibliotheek

1. Management en organisatie

    1.1 Management

    1.2 Leiderschap

    1.3 Motivatie

    1.4 Communicatie

    1.5 Strategie

    1.6 Beleid

    1.7 Toekomst

    1.8 Maatschappelijk management, duurzaam ondernemen

    1.9 Organisatieverandering & verandermanagement

    1.10 Interimmanagement

    1.11 Projectmanagement

    1.12 Middle management

    1.13 Managementdomeinen

    1.14 Organisatie

    1.15 Organisatie & management

    1.16 Lerende organisatie, kennismanagement,

             competentiemanagement

    1.17 Cultuur

    1.18 Performanceverbetering (macro)

    1.19 Performanceverbetering (meso)

    1.20 Informatietechnologie/management

    1.21 Netwerkmanagement

    1.22 E-business


2. Kwaliteit

    2.1 Kwaliteit, diversen

    2.2 Kwaliteit van het werk


3. Diversiteit

    3.1 Diversiteit, diversen


4. Informatievoorziening

    4.1 Voorlichting & PR, diversen

    4.2 Infomediairs


5. Sales & Marketing

    5.1 Sales

    5.2 Marketing

    5.3 Consumentengedrag, klanttevredenheid


6. Inkoop

    6.1 Inkoop, diversen

    6.2 Uitbesteden


7. HRM

    7.1 HRM, algemeen, Engels

    7.2 HRM, algemeen, Nederlands

    7.3 HRM, diversen

    7.4 Loopbaan- & managementontwikkeling

    7.5 Mobiliteit en networking

    7.6 Werving & selectie

    7.7 Functiewaardering & beloning

    7.8 Functionerings- en beoordelingsgesprekken

    7.9 Sociale zekerheid

    7.10 Arbeidsvoorwaarden

    7.11 Arbeidsvormen

    7.12 Arbeidsverhoudingen

    7.13 Werknemersparticipatie, medezeggenschap & OR

    7.14 ARBO

    7.15 Stress, psychische problemen op het werk

    7.16 Verzuim

    7.17 Gehandicapten

    7.18 Vrouwen

    7.19 Veertigplussers

    7.20 Expatriates

    7.21 E-HRM


8. Persoonlijke effectiviteit

    8.1 Persoonlijk functioneren, algemeen

    8.2 Lesgeven, presenteren, trainen

    8.3 Gespreksvaardigheden

    8.4 Schriftelijke communicatie

    8.5 Denkvaardigheden, creativiteit & probleem oplossen

    8.6 Interpersoonlijke vaardigheden

    8.7 Conflicthantering & onderhandelen

    8.8 Vergaderen & time management

    8.9 Adviseren, beïnvloeden, begeleiden

    8.10 Professioneel gedrag

    8.11 Besluitvorming


9. Teameffectiviteit

    9.1 Teameffectiviteit, algemeen

    9.2 Groepsdynamica

    9.3 Teamwork

    9.4 (Bege)leiden van groepen, teambuilding

    9.5 Zelfsturende teams

    9.6 Verbeterteams

    9.7 Teamleren


10. Bedrijfsopleidingen/HRD

    10.1 Bedrijfsopleidingen/HRD als werkterrein/vak

    10.2 Bedrijfsopleidingen/HRD, algemeen

    10.3 Curriculumontwikkeling

    10.4 Behoefteonderzoek

    10.5 Opleiden en leren, algemeen

    10.6 Opleiden en leren van volwassenen en ouderen

    10.7 Opleiden en leren op de werkplek

    10.8 Opleidingsactiviteiten en -programma’s

    10.9 Evaluatie en transfer

    10.10 Opleidingsmanagement en -beleid

    10.11 Performanceverbetering

    10.12 Inkoop en verkoop van opleidingen

    10.13 Opleidingscongressen

    10.14 Bedrijfsopleidingen/HRD Nederland

    10.15 Bedrijfsopleidingen/HRD Internationaal

    10.16 Opleidingsgebieden

    10.17 E-learning


11. Onderzoek

    11.1 Onderzoek, diversen


12. Onderwijs

    12.1 Onderwijs, algemeen

    12.2 Onderwijsmanagement & -vernieuwing

    12.3 Beroepsonderwijs & volwasseneneducatie

    12.4 Scholing

    12.5 Kennis & kwalificaties

    12.6 Onderwijs- & arbeidsmarkt

    12.7 Hoger onderwijs

    12.8 Business Schools (MBA)


13. Informatica & media

    13.1 Informatica

    13.2 Media


14. Wetenschap & technologie

    14.1 Wetenschap & technologie, diversen


15. Economie & samenleving

    15.1 Economie & samenleving, diversen

    15.2 Arbeidsmarkt

    15.3 Kenniseconomie

    15.4 Internationale betrekkingen; globalisering

    15.5 Beleggen

    15.6 Nieuwe economie

    15.7 Bestuurskunde


16. Ondernemen

    16.1 Ondernemen, diversen

    16.2 Subsidies

    16.3 Corporate governance

    16.4 Risicomanagement

    16.5 Corporate Finance


17. Bedrijfskunde

    17.1 Bedrijfskunde, diversen

    17.2 R & D


18. Psychologie

    18.1 Psychologie, diversen

    18.2 Psychologie van de opvoeding


19. Ethiek & filosofie

    19.1 Ethiek & filosofie, algemeen

    19.2 Ethiek

    19.3 Filosofie

    19.4 Spiritualiteit


20. Recht

    20.1 Recht, diversen


21. Journalistiek

    21.1 Journalistiek, diversen


22. Talen

    22.1 Engels


23. Internet, bibliotheek & documentatie

    23.1 Internet

    23.2 Bibliotheek & documentatie


24. Congressen

    24.1 Congressen, diversen


25. Sociologie

    25.1 Sociologie, diversen


26. Geschiedenis

    26.1 Diversen

    26.2 Geschiedenis van Nederland


27. Biologie

    27.1 Biologie, diversen


28. Godsdienst

    28.1 Godsdienst, diversen


29. Culturele antropologie

    29.1 Culturele antropologie, diversenupdate: 12-02-06