Deskundigheidsmakelaar

Wilt u externe deskundigen inschakelen, gespecialiseerd in het onderwerp dat aan de orde is of het probleem dat moet worden opgelost? Bent u minder goed op de hoogte van de kennisinfrastructuur op het desbetreffende vak- of probleemgebied?

 

Door onze jarenlange rol als spin in het web van de kennisproductie en –uitwisseling op het gebied van strategie, management, organisatie, HRM en HRD, hebben wij een uitstekend overzicht van de kennis- en onderzoeksinfrastructuur op genoemde gebieden in met name Nederland.