Informatiemakelaar

Mist u de toegang tot specifieke informatie over trends en ontwikkelingen op het gebied van Strategie, Management, Organisatie, Performanceverbetering, HRM of HRD?

Heeft u wel informatie, maar komt deze uit te veel verschillende bronnen en invalshoeken, in te verschillende verschijningsvormen en te verschillende graden van betrouwbaarheid op u af, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet?

Ontbreekt u de tijd om de informatie te achterhalen die u nodig heeft voor het onderbouwen van plannen en beslissingen?

 

Dan is het handig om een specialist in te schakelen voor dergelijke zoek- en selectieactiviteiten.

Informatie verzamelen en schiften op relevantie, kwaliteit, nauwkeurigheid, actualiteit, geldigheid en betrouwbaarheid vormt de basis van al onze activiteiten.

 

Als informatiemakelaar vervullen wij de volgende taken voor u:

  • het vertalen van informatiebehoeften in beantwoordbare vragen,
  • het zoeken van bronnen waarmee deze vragen zo goed en zo snel mogelijk beantwoord kunnen worden,
  • het binnen die bronnen verzamelen van terzake relevante informatie,
  • het beoordelen van die informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid,
  • het presenteren van de informatie in behapbare brokken
  • waar gewenst aangevuld met het leggen van verbanden tussen verschillende brokken informatie en het slim analyseren van het gevondene.

 

In het verlengde hiervan kunnen desgewenst opdrachten voor aanvullend onderzoek worden uitgevoerd.

 

Een optie is ook dat wij een second opinion geven bij uw eigen zoekresultaten.

Met Google vindt u altijd wel wat. Maar hoe valide is de gevonden informatie en wanneer is het genoeg?

 

Schramade Performance Development beschikt niet alleen over een uitgebreide bibliotheek op bovengenoemde vakgebieden (>6000 banden), maar ook over een omvangrijke kennisbank, zie onder Informatiecentrum. Ook heeft zij toegang tot vele externe bronnen.