HRD Alert

Op deze pagina vindt u nieuwsitems over Opleiden en Leren.


Naar Evidence-Based Leren
In de gezondheidszorg is evidence based medicine geheel ingebur­gerd. Medicijnen komen pas op de markt als de werkzaamheid we­tenschappelijk is aangetoond...


Werktijdverkorting ten behoeve van behoud en bevordering van vakmanschap
Werktijdverkorting behoort in Nederland tot de verleden tijd. Alleen bij calamiteiten, zoals brand, overstroming en oorlog, is het nog mogelijk om hiervoor in aanmerking te komen.

De huidige regeling in Nederland wordt als ontoegankelijk en ontoereikend beoordeeld door ondernemers in de industrie...