Strategisch HRD

Strategisch Human Resource Development (SHRD) richt zich op:

het optimaal ontwikkelen van menselijk potentieel in een arbeidsorganisatie

  1. binnen het strategisch kader van die organisatie,

  2. maar ook om die kaders ‘uit te dagen’, ter discussie te stellen.

In ons onderzoek, in onze publicaties en in ons advieswerk houden we ons bezig met vraagstukken binnen en rond strategisch HRD.

Krijgt de ontwikkeling van medewerkers in uw organisatie zodanig aandacht dat:

  • De performancegerichtheid van hun werk wordt vergroot?

  • De kerncompetenties van uw organisatie er baat bij hebben?

  • Medewerkers beter om kunnen gaan met veranderingen?

  • De doelen van uw organisatie beter worden gerealiseerd?

  • Kansen op diverse markten beter worden gesignaleerd en benut?

Kortom: hoe kunt u Human Resource Development (HRD) strategisch inzetten? En hoe kunt u daarbij slim omgaan met ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie?

Schramade Performance Development geeft Adviezen en beheert een Informatiecentrum op het gebied van Strategisch HRD en aangrenzende terreinen.