Schrijven van teksten

Waar hij als schrijfcoach een meer begeleidende rol en als hoofdredacteur een meer (bij)sturende rol vervult, neemt Peter Schramade als schrijver de rol van tekstproducent volledig op zich.

 

Op basis van hetgeen de klant inbrengt aan wensen en/of materiaal, schrijft hij teksten die beantwoorden aan het doel van de desbetreffende klant.

Desgewenst vult hij de inhoud aan op basis van eigen research.